Ciekawe artykuły

Różne artykuły związane ze sportem

Archive for październik, 2008

października31

Złoto - Biżuteria

Metal szlachetny - Złoto

Złoto jest odporne na działanie tlenu, powietrza, kwasów; rozpuszcza się tylko w wodzie królewskiej i roztworach cyjanków w obecności tlenu; w związkach przyjmuje stopnie utlenienia III i I; tworzy związki koordynacyjne; jego sole są nietrwałe - łatwo ulegają redukcji z wydzieleniem metalu;złoto tworzy roztwory koloidowe, mające, zależnie od stopnia rozdrobnienia, barwy: fioletową, czerwoną lub niebieską.
W przyrodzie występuje rzadko, najczęściej w stanie rodzimym lub w postaci roztworów stałych z innymi metalami, gł. ze srebrem.
Złoto w czystej, rodzimej postaci występuje jako blaszki, grudki, lub łuski. Zdarzają się również bryłki złota, tzw. Samorodki. złota było wydobywane w różnych częściach naszego globu. W starożytności wydobywano je w Nybii, Indiach i legendarnym Ofirze. W Europie Rzymianie uzyskiwali złoto w Hiszpanii i Portugalii.Biżuteria W średniowieczu największe ilości złota dostarczały kraje czeskie, w Ameryce natomiast Peru. W Polsce wydobywano niewielkie ilości złota na Śląsku, w okolicy Legnicy i Złotogóry, jak również w Złotym Stoku k. Płocka. Tam np. wydobywano je jako produkt uboczny przy eksploatacji rud arsenowych. Ruda ta zawiera ok. 5% arsenu, a złota w ilości ok. 2 g na 1 tonę. Bezpośrednim surowcem wyjściowym dla otrzymania złota były tam czerwone wypałki poarsenowe, wzbogacone już znacznie w złoto, bo zawierające ok. 50g złota w 1 tonie. Wypałki te po zmieszaniu z wodą poddawano chlorowaniu otrzymując wydajność złota w ilości 75%. Odkryto także małe złoża w Tatrach, na Krywaniu.złoty
Ze złóż otrzymuje się je przez przeprowadzenie w amalgamat (z którego następnie oddestylowuje się rtęć i wydziela złoto) lub działanie roztworem cyjanku sodu albo potasu w obecności powietrza i redukcję uzyskanego związku cynkiem; Złoto otrzymuje się również ze szlamu anodowego, pozostałego po elektrolitycznej rafinacji srebra lub miedzi. Metal, zwykle w postaci stopów ze srebrem, miedzią i platyną (bardzo rzadko w stanie czystym), stosuje się m.in. w jubilerstwie, stomatologii, do wyrobu monet, aparatury specjalnej, w elektrotechnice; związki złota są używane w fotografii, dawniej także w lecznictwie; złoto koloidowe (tzw. purpura Kasjusza) służy do barwienia szkła i porcelany.
Złoto jest jednym z najwcześniej poznanych metali - barwa i blask umożliwiały dostrzeżenie go w żwirach rzecznych, duża gęstość ułatwiała wydobycie, a kowalność - obróbkę. W Egipcie było znane od czasów predynastycznych, na Pustyni Arabskiej i w Nubii wydobywano je aż do podboju rzymskiego; rozkwit wydobycia wiązał się z okresami potęgi państwa faraonów, w którym złoto było symbolem ich boskiej władzy (w jedynym nie rozgrabionym grobowcu Tutanchamona, odkrytym 1922, znaleziono 40 ton złota).
Z Egiptu złoto wędrowało także do państw Mezopotamii i in. państw Bliskiego Wschodu, w których wydobycie było niewielkie; w państwach tych przestało ono być atrybutem władzy, a stało się pieniądzem (pierwsze złote monety bito w VII w. p.n.e. w Lidii z jasnożółtego elektrum - roztwór stały biżuteria złota i srebra).Biżuteria
W czasach rzymskich pogoń za tym kruszcem była czynnikiem ekspansji terytorialnej (np. Dacja, Galia, zw. Galią Aurifera). Złote skarby starożytnego Rzymu odziedziczyło średniowieczne Bizancjum, natomiast w zachodniej Europie niewielkie wydobycie (dolina Renu, Czechy, Dolny Śląsk, Alpy) nie zaspokajało potrzeb - brak złota hamował rozwój gospodarczy. Rozwój i potęgę gospodarczą miast włoskich zapewnił dopływ złota z obszarów położonych na południe od Sahary. W średniowieczu podejmowano bezskuteczne próby uzyskania tzw. kamienia filozoficznego, który - jak wierzono - umożliwiłby przekształcanie metali nieszlachetnych w złoto. Od XIV w. organizowano wyprawy po złoty kruszec wzdłuż brzegów Afryki, pod koniec XV w. wyprawy te (K. Kolumb) zaowocowały wieloma odkryciami geograficznymi, ale jednocześnie stały się przyczyną zagłady cywilizacji prekolumbijskich.
Złoto Ameryki Łacińskiej (Meksyku, krajów andyjskich i Brazylii) zasilało gospodarkę światową do połowy XIX w. Od początku XVIII w. wydobywano je w Rosji (Ałtaj), która po odkryciu złóż okruchowych (Ural 1814, Syberia) zajmowała przez krótki czas pierwsze miejsce w świecie. W 1848 zaczęła się pierwsza wielka "gorączka złota" w Kalifornii, 1851 - w Australii, później fale poszukiwaczy przetoczyły się przez cały obszar Stanów Zjednoczonych, Australii i Syberii. Obfitość złota umocniła tzw. złoty system, oparty na parytecie i nieograniczonej wymienialności złota i banknotów. System ten aż do wybuchu I wojny światowej stanowił uosobienie kapitalizmu w okresie jego gwałtownego rozkwitu. W 1886 odkryto olbrzymie złoża złotonośnych zlepieńców z regionu Witwatersrand w Afryce Południowej (było to powodem aneksji republik burskich przez Wielką Brytanię); 1909 odkryto złoża tarczy laurentyńskiej, w latach 20. i 30. - złoża w regionie Ałdanu i w dorzeczu Kołymy.Biżuteria
W 1976 nastąpiła demonetaryzacja złota - stało się ono towarem, nastąpił wzrost cen i popytu na nie; obecnie - względna stabilizacja ceny (1994 - 352,82 dolarów USA za uncję).
Ocenia się, że dotychczas wydobyto ok. 120 tys. t. tego kruszcu, z tego ok. 60% jest w rękach prywatnych (gł. w postaci wyrobów jubilerskich), resztę stanowią przede wszystkim rezerwy państwowe. Większość bieżącej produkcji wykorzystuje się do wyrobów jubilerskch (Włochy - 270 t wyrobów rocznie, Indie - 190 t, USA - 100 t, także Japonia, Korea Północna, Hongkong, Turcja, Niemcy, Francja), 10% zużywa przemysł, gł. elektroniczny (ta część złota nie wraca do obiegu), 5% - dentystyka.

Hurtownia złota | Hurtownia Jubilerska | Hurtownia Biżuterii | Biżuteria włoska | Biżuteria | Biżuteria złota

października31

Imprezy firmowe

Skutecznym działaniem na budowanie zgranej grupy są imprezy integracyjne. Istnieje mnóstwo propozycji na zgranie ekipy - można wybrać się z pracownikami do hotelu zkompleksem basenów i poodpoczywać w weekend zamawiając kolejne wymyślne alkohole. Innym pomysłem jest oddelegowanie pracowników w ciekawą podróż (propozycja dla bogatszych przedsiębiorstw mogących sobie pozwolić na tego typu wydatki).Prowadzenie własnej firmy to ogromna odpowiedzialność - trzeba dbać o prestiż przedsiębiorstwa, odpowiednie zarządzanie, zdobywaniem środków pieniężnych i klientów. Bardzo istotne jest też budowanie odpowiedniego, mocnego zespołu ludzi, o czym wielu szefów nie pamięta.Jak widać jest rzeczywiście sporo pomysłów na scalenie drużyny - dobrze zaplanowanya potem zrealizowany team building może podnieść w widoczny sposób wydajność firmy i spowodować, że pracownicy będą się utożsamiać z jej sukcesem.Niezłą motywacją jest zdecydowanie wysoka wypłata, to chyba jasne, że gdy człowiek odczuwa profity ze swojego zajęcia, wykonuje je chętniej. Pieniądze to jednak nie wszystko,jeżeli relacje interpersonalne nie układają się zbyt dobrze. Czasem trzeba nakłonić zespół do wspólnego działania, aby efekty pracy przedsiębiorstwa były bardziej efektywne.

października31

Restauracja, wesela, komunie, bankiety.

Przed lokalem jest duży, zielony plac, na którym latem możecie Państwo zasiąść przy ognisku i upiec kiełbaski lub, z pomocą naszego kucharza, przyrządzić smakowitego prosiaka.Wyjątkowa lokalizacja, jedyne 0,5km od miasta Lublina, powoduje, ze po 5 minutowej podróży z Lublina, znajdziecie się Państwo w zupełnie innym otoczeniu, tak różnym od często nieprzyjemnego i zanieczyszczonego spalinami miasta, by urządzić wesela, komunie, bankiety.Mamy także sprzęt audio-wideo zdolny do prowadzenia różnego rodzaju szkoleń firmowych. Restauracja, wesela, komunie, bankiety, imprezy, przyjęcia.Chcielibyśmy zaoferować Państwu kompleksową organizację wszelkiego rodzaju imprez okolicznościowych, a więc wesel, komunii, chrztów, spotkań integracyjnych, oraz cateringu. Do dyspozycji mamy trzy sale, taneczną i dwie biesiadne, zdolne pomieścić do 150 gości oraz pokój gościnny dla Pary Młodej.

października31

Metal szlachetny - Złoto

ZŁOTO

Złoto jest odporne na działanie tlenu, powietrza, kwasów; rozpuszcza się tylko w wodzie królewskiej i roztworach cyjanków w obecności tlenu; w związkach przyjmuje stopnie utlenienia III i I; tworzy związki koordynacyjne; jego sole są nietrwałe - łatwo ulegają redukcji z wydzieleniem metalu; złoto tworzy roztwory koloidowe, mające, zależnie od stopnia rozdrobnienia, barwy: fioletową, czerwoną lub niebieską.
W przyrodzie występuje rzadko, najczęściej w stanie rodzimym lub w postaci roztworów stałych z innymi metalami, gł. ze srebrem.
Złoto w czystej, rodzimej postaci występuje jako blaszki, grudki, lub łuski. Zdarzają się również bryłki złota, tzw. Samorodki. Złoto było wydobywane w różnych częściach naszego globu. W starożytności wydobywano je w Nybii, Indiach i legendarnym Ofirze. W Europie Rzymianie uzyskiwali złoto w Hiszpanii i Portugalii. W średniowieczu największe ilości złota dostarczały kraje czeskie, w Ameryce natomiast Peru. W Polsce wydobywano niewielkie ilości złota na Śląsku, w okolicy Legnicy i Złotogóry, jak również w Złotym Stoku k. Płocka. Tam np. wydobywano je jako produkt uboczny przy eksploatacji rud arsenowych. Ruda ta zawiera ok. 5% arsenu, a złota w ilości ok. 2 g na 1 tonę. Bezpośrednim surowcem wyjściowym dla otrzymania złota były tam czerwone wypałki poarsenowe, wzbogacone już znacznie w złoto, bo zawierające ok. 50g złota w 1 tonie. Wypałki te po zmieszaniu z wodą poddawano chlorowaniu otrzymując wydajność złota w ilości 75%. Odkryto także małe złoża w Tatrach, na Krywaniu.złoty
Ze złóż otrzymuje się je przez przeprowadzenie w amalgamat (z którego następnie oddestylowuje się rtęć i wydziela złoto) lub działanie roztworem cyjanku sodu albo potasu w obecności powietrza i redukcję uzyskanego związku cynkiem; Złoto otrzymuje się również ze szlamu anodowego, pozostałego po elektrolitycznej rafinacji srebra lub miedzi. Metal, zwykle w postaci stopów ze srebrem, miedzią i platyną (bardzo rzadko w stanie czystym), stosuje się m.in. w jubilerstwie, stomatologii, do wyrobu monet, aparatury specjalnej, w elektrotechnice; związki złota są używane w fotografii, dawniej także w lecznictwie; złoto koloidowe (tzw. purpura Kasjusza) służy do barwienia szkła i porcelany.
Złoto jest jednym z najwcześniej poznanych metali - barwa i blask umożliwiały dostrzeżenie go w żwirach rzecznych, duża gęstość ułatwiała wydobycie, a kowalność - obróbkę. W Egipcie było znane od czasów predynastycznych, na Pustyni Arabskiej i w Nubii wydobywano je aż do podboju rzymskiego; rozkwit wydobycia wiązał się z okresami potęgi państwa faraonów, w którym złoto było symbolem ich boskiej władzy (w jedynym nie rozgrabionym grobowcu Tutanchamona, odkrytym 1922, znaleziono 40 ton złota).
Z Egiptu złoto wędrowało także do państw Mezopotamii i in. państw Bliskiego Wschodu, w których wydobycie było niewielkie; w państwach tych przestało ono być atrybutem władzy, a stało się pieniądzem (pierwsze złote monety bito w VII w. p.n.e. w Lidii z jasnożółtego elektrum - roztwór stały biżuteria złota i srebra).
W czasach rzymskich pogoń za tym kruszcem była czynnikiem ekspansji terytorialnej (np. Dacja, Galia, zw. Galią Aurifera). Złote skarby starożytnego Rzymu odziedziczyło średniowieczne Bizancjum, natomiast w zachodniej Europie niewielkie wydobycie (dolina Renu, Czechy, Dolny Śląsk, Alpy) nie zaspokajało potrzeb - brak złota hamował rozwój gospodarczy. Rozwój i potęgę gospodarczą miast włoskich zapewnił dopływ złota z obszarów położonych na południe od Sahary. W średniowieczu podejmowano bezskuteczne próby uzyskania tzw. kamienia filozoficznego, który - jak wierzono - umożliwiłby przekształcanie metali nieszlachetnych w złoto. Od XIV w. organizowano wyprawy po złoty kruszec wzdłuż brzegów Afryki, pod koniec XV w. wyprawy te (K. Kolumb) zaowocowały wieloma odkryciami geograficznymi, ale jednocześnie stały się przyczyną zagłady cywilizacji prekolumbijskich.
Złoto Ameryki Łacińskiej (Meksyku, krajów andyjskich i Brazylii) zasilało gospodarkę światową do połowy XIX w. Od początku XVIII w. wydobywano je w Rosji (Ałtaj), która po odkryciu złóż okruchowych (Ural 1814, Syberia) zajmowała przez krótki czas pierwsze miejsce w świecie. W 1848 zaczęła się pierwsza wielka "gorączka złota" w Kalifornii, 1851 - w Australii, później fale poszukiwaczy przetoczyły się przez cały obszar Stanów Zjednoczonych, Australii i Syberii. Obfitość złota umocniła tzw. złoty system, oparty na parytecie i nieograniczonej wymienialności złota i banknotów. System ten aż do wybuchu I wojny światowej stanowił uosobienie kapitalizmu w okresie jego gwałtownego rozkwitu. W 1886 odkryto olbrzymie złoża złotonośnych zlepieńców z regionu Witwatersrand w Afryce Południowej (było to powodem aneksji republik burskich przez Wielką Brytanię); 1909 odkryto złoża tarczy laurentyńskiej, w latach 20. i 30. - złoża w regionie Ałdanu i w dorzeczu Kołymy.
W 1976 nastąpiła demonetaryzacja złota - stało się ono towarem, nastąpił wzrost cen i popytu na nie; obecnie - względna stabilizacja ceny (1994 - 352,82 dolarów USA za uncję).
Ocenia się, że dotychczas wydobyto ok. 120 tys. t. tego kruszcu, z tego ok. 60% jest w rękach prywatnych (gł. w postaci wyrobów jubilerskich), resztę stanowią przede wszystkim rezerwy państwowe. Większość bieżącej produkcji wykorzystuje się do wyrobów jubilerskch (Włochy - 270 t wyrobów rocznie, Indie - 190 t, USA - 100 t, także Japonia, Korea Północna, Hongkong, Turcja, Niemcy, Francja), 10% zużywa przemysł, gł. elektroniczny (ta część złota nie wraca do obiegu), 5% - dentystyka.

kolczyki | diamenty | wisiorek | sygnety
biżuteria | pierścionki | pierścionek | pierścionek zaręczynowy

października31

Klimatyzatory

ogrzewanie scienne Przykładem może być to energia wietrzna odzyskiwana dzięki wiatrakom, energia wodna, czy też energia słoneczna. Oczywiście zwrot kosztów montażu i zakupu danego urządzenia nie jest zbyt szybki ze względu na stosunkowo dużą cenę początkową i obecnie nie bardzo duże oszczędności - kolektory słoneczne.centralne ogrzewanie Ze względu na rosnące ceny surowców energetycznych, wiele osób stanęło przed dylematem, w jaki sposób ogrzewać swoje mieszkania i domy. Niewątpliwie tradycyjne formy ogrzewania takie jak opalanie drewnem, węglem, czy gazem stają się coraz droższe - kotły co. Nie bez znaczenia jest fakt, że są one tak ze szkodliwa dla środowiska naturalnego.ogrzewanie podłogowe Wiele osób zamawia obecnie kolektory słoneczne, Warszawa jest miastem gdzie ten rodzaj uzyskiwania energii uzyskał obecnie największą popularność. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom takim jak kolektory słoneczne, w wielu domach koszty ogrzewania spadły w bardzo znaczący sposób.ogrzewanie domu Oczywiście energia słoneczna może służyć także jako uzupełnienie dla bardziej konwencjonalnych źródeł ogrzewania takich jak gaz. Jednak w nowoczesnych domach i mieszkaniach, nowoczesne technologie związane z pozyskiwaniem ciepła, są związane z technologiami takimi jak ogrzewanie ścienne, czy podłogowe. kolektory sloneczne Jednak patrząc z perspektywy czasowej, w długim terminie ta inwestycja na pewno się opłaca. Nie należy także zapominać o ochronie środowiska naturalnego. Pod tym względem, energia słoneczna jest całkowicie bezpieczna. kolektory słoneczne Warszawa są bardzo ekologiczne, co jest kolejnym argumentem skłaniającym do inwestycji w ten rodzaj ogrzewania. ogrzewanie ścienne Ogrzewanie ścienne zaczyna być obecnie stosowane coraz częściej, dzięki swojej niewątpliwej funkcjonalności. Z czasem, nowinki takie jak energia słoneczna, czy ogrzewanie ścienne, niewątpliwe zajmą bardzo ważne miejsce w każdym domu.tanie ogrzewanie Przyczyniają się do wzrostu wydzielania dwutlenku węgla, a co z a tym idzie do ocieplania klimatu. A więc ze względu na czynniki takie jak wzrost cen i zagrożenie ekologiczne, obecnie coraz bardziej popularne stają się odnawialne źródła energii, takie jak energia wiatrowa do której wykorzystuje się wiatraki, energia wodna, czy energia słoneczna.

października31

Galeria obrazów

czyje dzieła są u nas wystawiane?
Paula Stöver - W okresie późniejszym podpisująca się dodatkowo nazwiskiem Feil/Stöver, plastyczka niemiecka, urodzona w 1918 roku w Bremen.
Uczennica profesora Bösche (Hochschule für bildende Künste Hamburg), studiowała w Kunsthoschule Bremen. Malowała najczęściej pejzaże okolic
Bremen i północnych Niemiec, motywy kwiatowe, marynistykę oraz sceny rodzajowe. Jej obrazy wystawiane są w Galerien Norddeutschlands w Bremen.
Jest notowana na ArtPrice.8211; wzór wielobarwny. Powstaje przy tym charakterystyczne dla batiku żyłkowanie i przenikanie barw.
Sposób ten u progu XX wieku adoptowali do potrzeb rzemiosła artystycznego twórcy holenderscy.
Stamtąd trafił do nas, od początku szczęśliwie wykorzystany, może wskutek pewnego pokrewieństwa
z popularną praktyką ludowych pisanek. Obecnie rzadko spotykany, trudno nawet znależć opis techniki w ogólnie
dostępnych książkach.czyje dzieła są u nas wystawiane?
Arnold Grabone (wł. Johan Georg Arnold), urodzony w Monachium, w roku 1892, zmarł w Buchhof (nad jeziorem Starnbergskim) w 1981 roku.
Niemiecki malarz, pejzażysta. Studiował w Monachium u Heinricha von Zügel&czyje dzieła są u nas wystawiane?
Jerzy Duda-Gracz (ur. 20 marca 1941 w Częstochowie, zm. 5 listopada 2004 w Łagowie), polski malarz, rysownik, scenograf, pedagog.
Ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Częstochowie (obecna nazwa: Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie) a następnie Wydział Grafiki filii krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, na którym zrobił dyplom w 1968.
Tam też wykładał do 1982. W latach 1992-2001 wykładał w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie, a później, aż do śmierci, pracował na stanowisku profesora na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Artysta miał 168 wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą, m.in.: Londyn, Paryż, Rzym, Wiedeń Florencja, Düsseldorf, Delhi, Monachium, Nowy Jork. Niejedna galeria chciałaby mieć jego prace.
Uczestniczył w 359 wystawach krajowych, zagranicznych i międzynarodowych prezentacjach sztuki polskiej,
m.in.: Tokio, Wiedeń, Kolonia, Malmö, Paryż, Sztokholm, Hamburg, Ostrawa, Halle, Dortmund, Bruksela, Arnhem, Londyn, Rotterdam, Rzym, Salzburg, Utrecht, Sewilla, Monachium.
Zmarł na atak serca 5 listopada 2004, podczas wieczornej drzemki w trakcie pleneru malarskiego w Łagowie.

października31

Kilka dobrych stron

>>>!<<< Dla osoby, który obstawia w sieci ważny jest ponad wszystko zysk, dlatego koniecznie odwiedź stronę totolotek - sam typuj sport, tam poznasz tajemnice typowania w necie. >>>!<<< Strona, którą przedstawiam to ZPRP. Jak wiemy sport daje nam wiele dobrych emocji. W tym serwisie porozmawiasz o sporcie w miłej atmosferze. >>>!<<< Miasto Cieszyn to cudowne miejsce nad Olzą. W niemal 40 tyś. mieście na prawdę sporo się dzieje. Warto odwiedzić ten serwis, by poznać opinie mieszkańców tego miasteczka. >>>!<<< W teraźniejszych czasach zarabianie na stronach internetowych przynosi nie małe kwoty pieniędzy. Promuję ten serwis wszystkim, którzy pragną dorobić sobie do pensji lub pragną otworzyć biznes w sieci. >>>!<<< Zakłady bukmacherskie w internecie od lat fascynują graczy. Właśnie dla nich uruchomiono stronę: zakłady Totomix - sport Twoją szansą. Wejdź, a nie pożałujesz.

października31

Zakłady bukmacherskie

Aby skutecznie obstawiać zakłady bukmacherskie u bookmaker-a sts, należy poznać promocje bukmacherskie. Pozwala on na stałe profity z zdarzeń sportowych. Profity są wielkie, a ryzyko malutkie. To właśnie lubimy!Minimalna kwota za jaką możesz typować w sts to dwa zł. za zakłady. Zwycięską kwotę, którą uzyskuje typer jest iloczyn wpłaconej sumy i przelicznika, zmniejszony o 10% podatku. Zwycięską kwotę będziesz mógł wypłacić już dnia następnego po rozegraniu spotkań.Sts jest bukmacherem przyjmującym zdarzenia bukmacherskie na rezultaty zdarzeń sportowych , a także społecznych, politycznych.Star Typ Sport w siedem dni obsługuje niemal ośmiuset tysięcy typerów. Dzięki świetnej ofercie bukmacherskiej ilość typerów firmy stale rozrasta się.Sts został założony w tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym siódmym r. Dzięki sporemu powiększania, na dzień dzisiejszy posiada aż z grubsza czterysta dziesięć miejsc zawierania zakładów bukmacherskich na obszarze prawie całej naszego kraju.Najpotężniejszym lokalnym bukmacherem jest firma, o której mówimy przeważnie Sts zakłady lub dział oferta kursowa.

października31

Tarot * Wróżka - profesjonalne poradnictwo

Witam ciepło. Nazywam się Ewa Stanisławska, wróżka (tarocistka), jasnowidz, mam 50 lat, kartami Tarot zaabsorbowana jestem już od wielu lat. Talia Tarot bardzo szybko stała się moim ulubionym narzędziem wróżbiarskim, podpartym bogatym zapleczem wiedzy i doświadczenia, gdzie całość mojej cennej wiedzy z dziedziny ezoteryki przekazałam mojej uczennicy Barbarze Stanisławskiej, która dziś z sukcesem prowadzi Pracownię Tarot * Jasnowidzenie * Sny, wykonując tutaj profesjonalne poradnictwo za pomocą kart tarota i innych dziedzin ezoteryki. Zwykle przygotowanie wróżby z kart Tarot zajmuje mi od 2 do 4 godzin aby wróżba była precyzyjna oraz bardzo indywidualna dla każdej osoby.
Jestem osobą zorganizowaną, rzetelną oraz przykładam się to pracy. Całą interpretację wróżby, otrzymasz na e-mail.Przed zdecydowaniem się na wróżbę, pewnie się zastanawiasz, jak będzie wyglądał końcowy efekt pracy pracowni wróżbiarskiej. Dlatego też, aby rozwiać Twoje wątpliwości polecam zapoznanie się z artykułami, które pokazują jak przebiega praca nad daną wróżbą z kart Tarot. Proszę nie obawiać się, gdy sami skorzystacie z moich usług pracowni Wróżby * Jasnowidzenie * Sny, to wasze zdarzenia napewno się tutaj nie pojawią.Człowiek potrafi stworzyć w swojej głowie iluzoryczny obraz Świata, gdzie dzięki temu może poczuć bezpieczny grunt pod nogami. Jest to strategia należąca do karty archetypowego Glupca arkan 0, lecz może doprowadzić go do tego, że zacznie on naiwnie wierzyć, że ten Świat jest rzeczywisty arkan Świat XXI-odwrócona karta, pakując się wciąż w to nowe problemy. Jego umysł zostaje zakleszczony w sztywnych zasadach, utrudnia to jemu uświadomienie sobie co znajduje sie poza nim. Dzięki kartom tarot jesteśmy w stanie umknąć przed złem Diabeł arkan XV, wreszcie podjąć konkretną decyzję, nie wahając się, nie tkwiąc w bezruchu Wisielec arkan XII, zrozumieć różne dręczące nas problemy, nabrać mądrości życiowej Arcykapłan arkan V, otworzyć się na nową drogę, która jest właściwa i prowadzi do szczęścia Słonce arkan XIX. Tarot nie jest wyrocznią, on prowadzi, doradza, nawet poucza. Kieruje nas na ta własciwą scieżkę, którą powinniśmy kroczyć, zawsze będzie starał się nam pomóc. Człowiek ma także możliwość ingerencji w swój własny los. Lecz najczęściej nie ma odwagi podjąć konkretne działania. Boi się często, woli zbagatelizować problem, odsunąć go od siebie, myśląc, że los sam rozwiąże za niego dany kłopot. Bardzo często wynikiem takiej postawy jest stres, oraz inne różne niemiłe sytuacje. Toteż dlatego wlaśnie dzięki talii tarot jesteśmy w stanie nabrać pewności siebie oraz otrzymać kilka cennych rad, które są bardzo pomocne w nabraniu chęci do konkretnego działania.

października31

E-ksiazki, E-prasa, E-booki latwo i szybko

Trend z Zachodu
W Stanach Zjednoczonych, Azji i Europie Zachodniej istnieja swietnie prosperujace firmy, ktorych dzialalnosc opiera sie wylacznie na sprzedawaniu tylko jednego ebooka. E-ksiazki na zachodzie uczynily już wielu ludzi milionerami, a dla jeszcze wiekszej liczby osob stanowia glowne lub dodatkowe zrodlo dochodow. Ta fala zbliza sie do Polski! Najlepsi autorzy eksiazek w Polsce osiagaja dochody rzedu 1000-2000 zł miesiecznie pasywnego dochodu z tytulu tantiem autorskich. Chociaz taka forma dochodu to u nas jeszcze rzadkosc, jak pokazuje historia taki trend na duza skale dotrze takze i do naszego kraju.
Czym właściwie są ebooki?
E-booki to po prostu ksiazki, tyle że w formie cyfrowej. Sa dostepne jako zamiennik tradycyjnych ksiazek (e-ksiazki), prasy (e-prasa), lub jako ksiazki audio (audiobooki) na plytach CD, lub w formacie mp3. Duzym atutem jest fakt, ze na zakupiona pozycje nie musimy czekac. Wybierasz tytul, placisz i sciagasz na swoj komputer natychmiast poniewaz serwisy oferujace takie publikacje (www.e-booki4u.pl) maja systemy zamowien zintegrowane z systemami platnosci.
Charakterystyczne cechy ebookow:
1. Nizsza cena w porownaniu do tradycyjnych publikacji ( brak kosztow druku, transportu, dystrybucji i magazynowania)
2.Ebooki to niewyczerpany naklad kazdego numeru i wydania
3. Cyfrowe publikacje sa dostepne o kazdej porze i z kazdego miejsca
4. Mozesz miec je zawsze przy sobie
5. Latwosc czytania i powiekszania tekstu e-gazety (zwłaszcza dla osob starszych)
6. Latwosc wyszukania konkretnego fragmentu lub slowa w tekscie e-ksiazek i e-gazet
7. Kupując ebooki lub e-prase nic nie placisz za wysylke (wybrany tytul otrzymasz mailem)
8. Nie zajmuja miejsca na polkach wiec w latwy i wygodny sposob mozna archiwizowac kolejne numery np. prasy cyfrowej
9. Zawsze aktualne informacje
10.Ksiazeki audio można sluchac w kazdym miejscu (wystarczy miec przy sobie przenosny odtwarzacz mp3 lub telefon komorkowy)
Ebooki sa wygodne, nie zajmuja miejsca, mozna z korzystac wszedzie. Korzystajac z e-bookow mozemy czytac lub sluchac e-ksiazek, ulubionej prasy z kazdej dziedziny, kursow jezykowych czy nawet bajek dla dzieci. Za tak bogatej oferty mozemy korzystac taniej niz tytuly dostepne w kiosku, czy w ksiegarni. Wzrost uzytkownikow internetu w Polsce wplywa pozytywnie na wzrost sprzedarzy ebookow. Liczba sklepow z ebookami w Polsce wciaz rosnie. Chcac byc jednym ze sprzedawcow ebookow mozesz skorzystac z programu partnerskiego np: na www.e-booki4u.pl.

października30

Zlewozmywaki granitowe

Kuchnia jest wyjątkowym pomieszczeniem, którego wyposażenie przełoży się później na czas pracy spędzony na robieniu kolacji. Dobrze urządzone kuchenne pomieszczenie z pewnością przyczyni się do łatwiejszego przygotowywania obiadów. Po każdym posiłku z pewnością trzeba umyć brudne naczynia, jak również wszystkie garnki, patelnie w których był on robiony, toteż w naszych pomieszczeniach kuchennych potrzebne będą dobre zlewozmywaki. W sklepach zarówno stacjonarnych jak również internetowych znajdziemy zarówno zlewozmywaki wyposażone w jedną komorę, oraz zlewozmywaki większe wyposażone w dwie komory.

Z pewnością, gdy w domu jest więcej osób, trzeba będzie umyć więcej brudnych naczyń, do czego doskonale posłuży zlewozmywak wyposażony w dwie komory. Dzięki temu w jednej komorze można myć naczynia tłuste, natomiast w dodatkowej inne. W kuchni istotna jest również z pewnością właściwa szafka, którą umieścimy pod zlewozmywakiem, należy pamiętać o jej odpowiednim wymiarze, tak by pasował zlewozmywak. Pod naszym zlewem można założyć także młynki zlewozmywakowe mielące resztki, dzięki którym wlatujące do zlewu resztki z czyszczonych talerzy nie będą blokowały rur, Interesującą konkurencją dla zlewów zrobionych z metalu są obecnie zlewozmywaki granitowe, które są dużo cięższe od zwykłych zlewozmywaków, zatem należy zadbać o dobrą podstawę, do tych zlewów.

  • Polecamy